De Staatsschuld stijgt met 507 euro per seconde!

€ 50.112

Schuld per inwoner

€ 100.224

Schuld per werkzame inwoner

"Onze staatsschuld financieren kost vrij weinig"


"Op het einde van vorig jaar bedroeg de schuld 326 miljard euro. De rente die we voor dit jaar budgetteren is rond de 11,5 miljard. En die bedragen zijn de voorbije jaren telkens gedaald, zowel in absolute als in relatieve termen ten opzichte van het BBP.", stelt Deboutte.


In totaal bedraagt de rente die België betaalt op de schuld 3,2 procent van het bruto binnenlands product. "Dus financieel gezien kost onze hoge staatsschuld vrij weinig. Budgettair gezien zijn de risico's ook vrij beperkt aangezien er een groot stuk van de schuld, 35 procent in totaal, op lange termijn uitstaat. "


Volgens Vuchelen is het feit dat we een relatief klein deel op lange termijn hebben belegd een gevolg van een structureel probleem van de jaren 80 toen men veel op korte termijn belegde. En men is er nooit in geslaagd om dat echt te doen keren. "


(Bron: Z-Talk)

De staatsschuld in België door de jaren heen

Jaar x mln Euro
2008 295.355
2009 310.800
2010 326.000

Rente op staatsschuld loopt op


Rente op staatsschuld loopt op